REZERVACIJA DVORANE

REZERVIRAJTE DVORANO V NAŠEM GASILSKEM DOMU

Dvorana vam je na voljo za sestanke, seminarje, telovadbo, plesne vaje, koncerte in gledališke igre.

VELIKOST DVORANE:
200-250 m²

ŠTEVILO SEDEŽEV:
do 150

Pri najemu dvorane za sestanke in seminarje je možna brezplačna izposoja komplet ozvočenja z mikrofoni (namizni, prenosni in naglavni), projektorja s platnom, Wi–Fi brezžična internetna povezava, žična internetna povezava ter laserski kazalnik.

Cene najema veljajo za čas, ki je naveden v ceniku z vsemi stroški (ogrevanje, elektrika, voda, čistila, tekoče vzdrževanje, amortizacija, nadzornik, čiščenje), vendar največ do 24 ur.

Za rezervacijo pokličite: Dani Mikl, 041 333 621

CENIK NAJEMA DVORANE

 ČASVREDNOST NA URO V EURRAZLOG NAJEMA
dvorana1-5 ur30sestanki, seminarji
dvorana45 min15telovadba, plesne vaje
dvoranadnevni najem do 24 ur300koncerti, gledališke igre
dvorana 10% od vstopnice, če znaša to več kot znaša dnevna najemninakoncerti, igre, …
dvorana -50%sedmine krajani Dogoš
gasilske mize in klopi kompletdnevni najem do 24 ur4prireditve
gasilska mizadnevni najem do 24 ur2prireditve
gasilska klop 1 komdnevni najem do 24 ur1prireditve

Splošne določbe najema in pravila uporabe dvorane Prostovoljnega gasilskega društva Dogoše:

 1. Pri najemu dvorane za sestanke in seminarje je možna brezplačna izposoja komplet ozvočenja z mikrofoni (namizni, prenosni in naglavni), projektorja s platnom, Wi–Fi brezžična internetna povezava, žična internetna povezava ter laserski kazalnik.
 2. Cene najema veljajo za čas, ki je naveden v ceniku z vsemi stroški (ogrevanje, elektrika, voda, čistila, tekoče vzdrževanje, amortizacija, nadzornik, čiščenje), vendar največ do 24 ur.
 3. Cene določi Upravni odbor Prostovoljnega gasilskega društva Dogoše januarja za tekoče leto. Cenik posameznih vrst najema je razviden iz tabele.
 4. Vse cene so v eurih in brez DDV. Nismo DDV zavezanci.
 5. V ceno najema za sestanke in seminarje je vključenih tudi do 30 min uporabe prostora pred oz. po dogodku (priprave, pospravljanje ipd.). Za daljše koriščenje se plača uporaba po urni postavki.
 6. Za daljše koriščenje dvorane za sestanke in seminarje, ter telovadbo in plesne vaje se lahko dogovorijo tudi ugodnejši pogoji najema – preverite!
 7. Dvorano je možno najeti vsak dan od ponedeljka do sobote. V nedeljo in med prazniki ni možen najem dvorane!
 8. V dvorani in ostalih prostorih je strogo prepovedano kajenje!
 9. Prostori so opremljeni z avdio-vizualno in računalniško opremo. Z vso opremo mora uporabnik prostora ravnati kot dober gospodar. V primeru okvare opreme mora uporabnik prostora o tem obvestiti lastnika. Za poškodovanje oz. odtujitev opreme v času uporabe, odgovarja uporabnik prostorov.
 10. Kontaktna oseba je: g. Dani Mikl, tel.: 041 333 621
 11. Društvo z najemnikom in uporabnikom prostora sklene pogodbo o najemu oz. uporabi prostora, v kateri morajo biti obvezno navedeni podatki o najemniku, pogoji za najem ter termin oddaje in s katero se dogovorijo medsebojne pravice in obveznosti. Na podlagi podpisane pogodbe društvo izstavi najemniku račun za plačilo najemnine.
 12. Rok plačila je 8 dni po izdaji računa.
 13. Cenik je v uporabi na podlagi sprejetega sklepa na 11. seji UO z dne 22. 3. 2021.