Vozni park

Gasilski priklopnik PMB​

Priklopnik TPV, letnik 2005

Gasilski priklopnik je posebej za gasilske intervencije izdelan priklopnik z določeno opremo. Označen je z napisom »GASILCI«, oznako pripadnosti gasilski enoti. Gasilski priklopnik ima nameščeno naletno zavoro, podporno kolo na vlečnem drogu in dve podporni nogi na zadnjem delu.

Priklopnik s prenosno motorno brizgalno PMB ima največjo dovoljeno maso 1300 kg.

Priklopnik se uporablja za prevoz prenosne motorne brizgalne in gasilske opreme.