Vozni park

Gasilsko vozilo s cisterno GVC-16/25

Mercedes benz Atego 1529, letnik 2011

Gasilsko vozilo s cisterno GVC-16/25 je vozilo z vgrajenim rezervoarjem za vodo, volumna 2500 l, gasilsko-tehnično opremo ter dvema hitro napadalnima napravama.

Vozilo ima vgrajeno gasilsko centrifugalno črpalko, gnano preko motorja vozila. Vgrajena  je skladno z določili standarda DIN 14420 in izpolnjuje določila razreda: FPN 10-2000/FPH 40-250 skladno s SIST EN 1028-1,2 (NT- in VT-črpalka). Posadka vozila so zmanjšan oddelek 1+5.

Gasilsko vozilo s cisterno GVC-16/25 se uporablja za gašenje in reševanje pri požarih in za manjše tehnične intervencije. Pomembnosti vozila so večja količina vode v rezervoarju in možnosti izvedbe hitrega napada. Vozilo se lahko uporablja tudi za oskrbo požarišča z vodo. Namenjeno je večjim gasilskim enotam. S posadko sestavlja gasilsko taktično enoto — zmanjšan oddelek.

Skupna masa vozila je 18.000 kg.