Vozni park

Gasilska avtocisterna AC 20/66 (1+2)

TAM 190 T15, letnik 1990

Gasilska avtocisterna je vozilo z vgrajenim večjim rezervoarjem za vodo in nameščeno gasilsko-tehnično opremo. Vozilo ima vgrajeno gasilsko centrifugalno črpalko, gnano preko motorja vozila. Vgrajena je skladno z določili standarda DIN 14420. Posadka vozila je skupina 1+2.

Gasilska avtocisterna je zaradi večje količine vode namenjena oskrbi požarišča z vodo in prevozu pitne vode. Vozilo zaradi zmanjšane posadke in omejene gasilsko-tehnične opreme ni namenjeno samostojnemu gašenju. Velikost rezervoarja za vodo je 6600 litrov.

Oznaka vozila je AC 20/66. Prvo število pomeni zmogljivost črpalke v l/min, pomnoženo s 100. Drugo število pomeni volumen rezervoarja v litrih, pomnoženo s 100. Primer: AC-20/66 pomeni, da ima črpalka zmogljivost 2000 l/min pri 10 bar, volumen rezervoarja pa je 6600 l.